forum.math.uoa.gr

Forum του Τμήματος Μαθηματικών
Ημερομηνία 21 Νοέμ 2018, 12:06

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]
Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 133 δημοσιεύσεις ]  Μετάβαση στην σελίδα Προηγούμενη  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Επόμενο
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Με αφορμή την κρίση: Το μέλλον των Πανεπιστημίων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 02 Σεπ 2011, 18:17 
Χωρίς σύνδεση
Regular Forumer
Άβαταρ μέλους

Εγγραφη: 21 Οκτ 2007, 12:15
Δημοσ.: 210
Τοποθεσια: Μαρούσι
Για πολλά πράγματα βλέπω ότι περιμένουμε απόφαση του Οργανισμού που φοιτούμε (δηλαδή του Μαθηματικού ή της Σχολής Θετικών Επιστημών). Πέραν της ξένης γλώσσας, το βασικότερο πρόβλημα είναι οι προϋποθέσεις που θα τεθούν για τους φοιτητές που έχουν ξεπεράσει το ανώτατο προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης + 4 εξάμηνα. Εύχομαι οι αποφάσεις πραγματικά να είναι έγκυρες και έγκαιρες...

Κύριε Ράπτη, τέτοιες αποφάσεις θα ληφθούν σύντομα και θα βγει νέος οδηγός σπουδών??


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Με αφορμή την κρίση: Το μέλλον των Πανεπιστημίων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 02 Σεπ 2011, 18:38 
Χωρίς σύνδεση
Regular Forumer

Εγγραφη: 12 Μαρ 2006, 22:43
Δημοσ.: 3629
Τοποθεσια: Αθήνα
Προς xRiStInAkI1987:

Ο Οργανισμός δεν είναι το Τμήμα Μαθηματικών, θα είναι το ίδιο το Πανεπιστήμιο κατά κάποιο τρόπο μετά από την εκλογή Πρύτανη
Το Τμήμα Μαθηματικών θα δούμε πως θα είναι. Πάντως δεν θα είναι όπως το ξέρουμε ούτε οι σπουδές.

_________________
Ευάγγελος Ράπτης


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Με αφορμή την κρίση: Το μέλλον των Πανεπιστημίων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 02 Σεπ 2011, 18:46 
Χωρίς σύνδεση
Regular Forumer

Εγγραφη: 26 Σεπ 2009, 00:58
Δημοσ.: 517
Τοποθεσια: Πειραιάς
αναρωτιέμαι αν το "γενικό προγραμμα σπουδών" θα είναι ένα για ολόκληρη τη σχολή... μου φαινεται παράλογο βεβαια αλλά αφήνεται ως ενδεχόμενο. και με μια γρηγορη αναζήτηση δεν αναφερεται πουθενα αλλού στο νόμο η έννοια για να αποσαφηνιστεί.


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Με αφορμή την κρίση: Το μέλλον των Πανεπιστημίων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 02 Σεπ 2011, 19:29 
Χωρίς σύνδεση
Regular Forumer

Εγγραφη: 02 Ιούλ 2011, 20:13
Δημοσ.: 101
Υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν διαγραφές;


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Με αφορμή την κρίση: Το μέλλον των Πανεπιστημίων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 02 Σεπ 2011, 21:06 
Χωρίς σύνδεση
Regular Forumer
Άβαταρ μέλους

Εγγραφη: 17 Φεβ 2011, 15:17
Δημοσ.: 1136
Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτη-
σης, που ισούται µε τον ελάχιστο αριθµό των αναγκαίων
για την απονοµή του τίτλου σπουδών εξαµήνων, σύµφω-
να µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών της σχολής,
προσαυξηµένο κατά τέσσερα εξάµηνα, οι φοιτητές µπο-
ρούν να εγγραφούν στα εξάµηνα, µόνον εφόσον πλη-
ρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζο-
νται στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος.
β) Για τους φοιτητές µερικής φοίτησης, η περίπτωση
α΄ έχει εφαρµογή µετά το πέρας περιόδου που ισούται
µε το διπλάσιο χρόνο του ελάχιστου αριθµού των ανα-
γκαίων για την απονοµή του τίτλου σπουδών εξαµήνων,
σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών της
σχολής.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το ύψος της
οικονοµικής συµµετοχής για τη φοίτηση στα κανονικά ε-
ξάµηνα σπουδών των αλλοδαπών φοιτητών που προέρ-
χονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έ-
χουν εισαχθεί µε το εκάστοτε ισχύον σύστηµα εισαγωγι-
κών εξετάσεων για τους Έλληνες


Για την απονοµή του τίτλου σπουδών πρώτου κύ-
κλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση µαθηµάτων µίας
τουλάχιστον ξένης γλώσσας ή η αποδεδειγµένη γνώση
της. Οι ξένες γλώσσες που απαιτούνται, ο αριθµός των
µαθηµάτων, το επίπεδο εκµάθησής τους και ο τρόπος α-
πόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας ή των γλωσ-
σών ορίζονται στον Οργανισµό του ιδρύµατος

Διδακτικό σύγγραµµα θεωρείται κάθε έντυπο ή ηλε-
κτρονικό βιβλίο, περιλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών
βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης, καθώς και οι έντυπες ή
ηλεκτρονικές ακαδηµαϊκές σηµειώσεις, ύστερα από την
κατ’ έτος έγκρισή τους από τις συνελεύσεις των τµηµά-
των

Οι παραδόσεις - σηµειώσεις των µαθηµάτων που δι-
δάσκουν οι καθηγητές όλων των βαθµίδων αναρτώνται
υποχρεωτικά στο διαδίκτυο.

Είναι δυνατή, µε απόφαση του πρύτανη, η οποία εκ-
δίδεται ύστερα από εισήγηση της κοσµητείας και εγκρί-
νεται από το Συµβούλιο µε τη σύµφωνη γνώµη της Συ-
γκλήτου του ιδρύµατος, η ίδρυση και λειτουργία σε σχο-
λή επώνυµης έδρας διδασκαλίας και έρευνας σε συγκε-
κριµένη γνωστική περιοχή.

Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατο-
µικά ή συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας των φοιτητι-
κών συλλόγων των σχολών ή άλλων επί µέρους οργα-
νώσεων και οµίλων. Εκλογές για τα όργανα των ανωτέ-
ρω φορέων µπορεί να πραγµατοποιούνται και ηλεκτρονι-
κά

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορί-
ζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη
δωρεάν σίτιση και στέγαση των προπτυχιακών και µετα-
πτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, µε
βάση την ατοµική και οικογενειακή οικονοµική τους κα-
τάσταση και την εντοπιότητά τους, καθώς και την έδρα
του ιδρύµατος και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν
σε αυτό

) Στους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές
και τους υποψήφιους διδάκτορες παρέχονται διευκολύν-
σεις για τις µετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του έ-
τους και τα αναγκαία µέσα για την πολιτιστική τους καλ-
λιέργεια και ψυχαγωγία. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η δια-
δικασία και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα σχετικά µε τις πα-
ροχές αυτές καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
και Πολιτισµού και Τουρισµού, που δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως

Σε φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών
µπορούν να παρέχονται από τα ιδρύµατα στα οποία φοι-
τούν, ανταποδοτικές υποτροφίες µε υποχρέωση, εκ µέ-
ρους των φοιτητών, να προσφέρουν εργασία µε µερική
απασχόληση, µέχρι σαράντα ώρες µηνιαίως σε υπηρε-
σίες του ιδρύµατος.

2. α) Πόροι των Α.Ε.Ι. είναι:
αα) η κρατική επιχορήγηση σύµφωνα µε την προηγού-
µενη παράγραφο,
ββ) οι πρόσοδοι που προέρχονται από την αξιοποίηση
της περιουσίας τους,
γγ) χρηµατοδοτήσεις από οποιαδήποτε πηγή που σχε-
τίζονται µε την επιστηµονική έρευνα, την ανάπτυξη και
την επιστηµονική µελέτη,
δδ) δωρεές, κληρονοµίες και κληροδοσίες και
εε) πόροι από κάθε άλλη πηγή.

µνας.
4. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών το Ν.Π.Ι.Δ.
µεριµνά για:
α) τη λήψη χρηµατοδοτήσεων οποιασδήποτε µορφής,
περιλαµβανοµένων των δανείων, και την αποδοχή δωρε-
ών, κληρονοµιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών
παροχών από οποιαδήποτε πηγή, δηµόσια ή ιδιωτική, η-
µεδαπή ή αλλοδαπή, επ’ ονόµατι του ιδρύµατος ή του
Ν.Π.Ι.Δ., ύστερα από έγκριση από το Συµβούλιο του
Α.Ε.Ι.,

Πόροι του Ν.Π.Ι.Δ. είναι:
α) Δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες και άλλες χαρι-
στικές παροχές από οποιαδήποτε ιδιωτική πηγή, ηµεδα-
πή ή αλλοδαπή.
β) Χρηµατοδοτήσεις για εκτέλεση επιστηµονικού, εκ-
παιδευτικού ή άλλου έργου από οποιαδήποτε δηµόσια ή
ιδιωτική πηγή, ηµεδαπή ή αλλοδαπή.
γ) Ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει αξιο-
ποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Α.Ε.Ι., το ύψος
του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου του
ιδρύµατος του Ν.Π.Ι.Δ..
δ) Έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, κα-
θώς και από εµπορική εκµετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τε-
χνογνωσίας και προϊόντων που προκύπτουν από χρηµα-
τοδοτούµενα έργα.
ε) Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτε-
λούµενα έργα που χρηµατοδοτούνται εν όλω ή εν µέρει
από τρίτους σε ποσοστό έως 25% του συνολικού προϋ-
πολογισµού κάθε έργου, το ακριβές ύψος του οποίου κα-
θορίζεται µε την απόφαση ή τη σύµβαση χρηµατοδότη-
σης του έργου και στο πλαίσιο που θέτουν οι φορείς
χρηµατοδότησης και οι αποφάσεις του διοικητικού συµ-
βουλίου του Ν.Π.Ι.Δ..
στ) Ποσοστό 10% επί της ετήσιας ακαθάριστης αµοι-
βής των καθηγητών που πηγάζει από την άσκηση ελευ-
θέριου επαγγέλµατος ή κάθε είδους έργου σύµφωνα µε
το άρθρο 23. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµά-
των, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως, καθορίζονται η διαδικασία εισπράξεως ή συµψηφι-
σµού του ποσού που περιέρχεται στο Α.Ε.Ι., καθώς και
κάθε σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση είνναι δυνατό να
τροποποιείται το ως άνω ποσοστό.
ζ) Πρόσοδοι από τα περιουσιακά στοιχεία του Ν.Π.Ι.Δ..
η) Κάθε είδους δάνεια.


9. α) Όσοι φοιτητές συµπληρώνουν στο τέλος του α-
καδηµαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή
µεγαλύτερης του διπλάσιου αριθµού εξαµήνων από όσα
απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύµφωνα µε το εν-
δεικτικό πρόγραµµα σπουδών προσαυξανόµενης κατά
δύο εξάµηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαί-
ως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδηµαϊκού
έτους 2013-2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον
Οργανισµό του ιδρύµατος.
β) Με την επιφύλαξη της προηγούµενης παραγράφου,
όσοι φοιτητές έχουν συµπληρώσει στο τέλος του ακαδη-
µαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή µεγα-
λύτερης του αριθµού εξαµήνων που απαιτούνται για τη
λήψη του πτυχίου σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα
σπουδών προσαυξανόµενης κατά τέσσερα εξάµηνα, θε-
ωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ι-
διότητα από τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισµό του ι-
δρύµατος.
γ) Όσοι φοιτητές έχουν συµπληρώσει στο τέλος του
ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας µικρό-
τερης από αυτήν της προηγούµενης παραγράφου, θεω-
ρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ι-
διότητα όταν συµπληρώσουν φοίτηση διάρκειας ίσης µε
το διπλάσιο αριθµό εξαµήνων από όσα απαιτούνται για
τη λήψη του πτυχίου σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρό-
γραµµα σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον
Οργανισµό του ιδρύµατος.
δ) Οι φοιτητές έχουν το δικαίωµα να διακόψουν, µε έγ-
γραφη αίτησή τους στη γραµµατεία της οικείας σχολής,
τις σπουδές τους για όσα εξάµηνα, συνεχόµενα ή µη, ε-
πιθυµούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο
αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου
σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών. Τα εξά-
µηνα αυτά δεν προσµετρώνται στην παραπάνω ανώτατη
διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα
ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιό-
τητα καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της διακοπής των
σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών
οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή.
ε) Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται
σχετική διαπιστωτική πράξη από τον κοσµήτορα της οι-
κείας σχολής, µε την οποία βεβαιώνονται και τα µαθήµα-
τα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς.


10. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 δεν χορηγού
νται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράµµατα σε φοιτη-
τές:
αα) που παρακολουθούν πρόγραµµα σπουδών για τη
λήψη δεύτερου πτυχίου και
ββ) για µαθήµατα που παρακολουθούν για δεύτερη
φορά, για τα οποία τους έχει ήδη χορηγηθεί δωρεάν
σύγγραµµα

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε επί µέρους διατάξεις του.

Ένα δείγμα από κάποια από τα σημαντικότερα σημεία του νομοσχεδίου ( υποκειμενικά πάντα )
Συγγνώμη για το γιγαντιαίο post

_________________
Πρέπει να φανταστούμε τον Σίσυφο ευτυχισμένο.


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Με αφορμή την κρίση: Το μέλλον των Πανεπιστημίων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 02 Σεπ 2011, 21:11 
Χωρίς σύνδεση
Regular Forumer
Άβαταρ μέλους

Εγγραφη: 17 Φεβ 2011, 15:17
Δημοσ.: 1136
Να μην ξεχάσω

10. Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις
φορές σε ένα µάθηµα, µε απόφαση του κοσµήτορα εξε-
τάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριµελή επιτροπή
καθηγητών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συνα-
φές γνωστικό αντικείµενο και ορίζονται από τον κοσµή-
τορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέ-
τασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής
συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισµό
του ιδρύµατος, στους οποίους περιλαµβάνεται και ο µέ-
γιστος αριθµός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα µά-
θηµα

Υπάρχουν πολλά παραπάνω βέβαια...

_________________
Πρέπει να φανταστούμε τον Σίσυφο ευτυχισμένο.


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Με αφορμή την κρίση: Το μέλλον των Πανεπιστημίων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 02 Σεπ 2011, 21:33 
Χωρίς σύνδεση
Regular Forumer

Εγγραφη: 02 Ιούλ 2011, 20:13
Δημοσ.: 101
Φαντάζομαι ότι θα γίνεται χαμός στα υποχρεωτικά με τις επανεξετάσεις μετά τα κοψίματα.


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Με αφορμή την κρίση: Το μέλλον των Πανεπιστημίων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 02 Σεπ 2011, 22:24 
Χωρίς σύνδεση
Regular Forumer

Εγγραφη: 01 Οκτ 2008, 16:37
Δημοσ.: 921
Ξερουμε τι θα γινει με τους εργαζομενους φοιτητες? (αναφορικα με το ποσο παραπανω χρονικο περιθωριο θα τους δινεται)


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Με αφορμή την κρίση: Το μέλλον των Πανεπιστημίων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 03 Σεπ 2011, 00:18 
Χωρίς σύνδεση
Regular Forumer
Άβαταρ μέλους

Εγγραφη: 17 Φεβ 2011, 15:17
Δημοσ.: 1136
β) Για τους φοιτητές µερικής φοίτησης, η περίπτωση
α΄ έχει εφαρµογή µετά το πέρας περιόδου που ισούται
µε το διπλάσιο χρόνο του ελάχιστου αριθµού των ανα-
γκαίων για την απονοµή του τίτλου σπουδών εξαµήνων,
σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών της
σχολής.

και δίνεται ο ορισμός του φοιτητή μερικής φοίτησης στο άρθρο 2
: οι φοιτητές των Πα-
νεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι επιλέγουν τη µερική
φοίτηση σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 33

και στο άρθρο 33
3. Οι φοιτητές που αποδεδειγµένα εργάζονται τουλά-
χιστον 20 ώρες την εβδοµάδα δύνανται να εγγράφονται
ως φοιτητές µερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους
που εγκρίνεται από την κοσµητεία της σχολής.

Πρακτικά, αν δουλεύεις part-time 4ωρα 4 μέρες π.χ. ( 16 ώρες / εβδομάδα)
δεν μπορείς να γραφτείς σαν φοιτητής μερικής φοίτησης

φοιτητής: ν+2 χρόνια
φοιτητής μερικής φοίτησης: 2ν χρόνια

Το πιο σημαντικό είναι πότε εφαρμόζεται και ποιούς πιάνει.
και το ξαναpostaρω το συγκεκριμένο απόσπασμα από το άρθρο 80
9. α) Όσοι φοιτητές συµπληρώνουν στο τέλος του α-
καδηµαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή
µεγαλύτερης του διπλάσιου αριθµού εξαµήνων από όσα
απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύµφωνα µε το εν-
δεικτικό πρόγραµµα σπουδών προσαυξανόµενης κατά
δύο εξάµηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαί-
ως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδηµαϊκού
έτους 2013-2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον
Οργανισµό του ιδρύµατος.
β) Με την επιφύλαξη της προηγούµενης παραγράφου,
όσοι φοιτητές έχουν συµπληρώσει στο τέλος του ακαδη-
µαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή µεγα-
λύτερης του αριθµού εξαµήνων που απαιτούνται για τη
λήψη του πτυχίου σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα
σπουδών προσαυξανόµενης κατά τέσσερα εξάµηνα, θε-
ωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ι-
διότητα από τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισµό του ι-
δρύµατος.
γ) Όσοι φοιτητές έχουν συµπληρώσει στο τέλος του
ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας µικρό-
τερης από αυτήν της προηγούµενης παραγράφου, θεω-
ρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ι-
διότητα όταν συµπληρώσουν φοίτηση διάρκειας ίσης µε
το διπλάσιο αριθµό εξαµήνων από όσα απαιτούνται για
τη λήψη του πτυχίου σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρό-
γραµµα σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον
Οργανισµό του ιδρύµατος.
δ) Οι φοιτητές έχουν το δικαίωµα να διακόψουν, µε έγ-
γραφη αίτησή τους στη γραµµατεία της οικείας σχολής,
τις σπουδές τους για όσα εξάµηνα, συνεχόµενα ή µη, ε-
πιθυµούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο
αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου
σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών. Τα εξά-
µηνα αυτά δεν προσµετρώνται στην παραπάνω ανώτατη
διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα
ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιό-
τητα καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της διακοπής των
σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών
οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή.
ε) Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται
σχετική διαπιστωτική πράξη από τον κοσµήτορα της οι-
κείας σχολής, µε την οποία βεβαιώνονται και τα µαθήµα-
τα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς

_________________
Πρέπει να φανταστούμε τον Σίσυφο ευτυχισμένο.


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Με αφορμή την κρίση: Το μέλλον των Πανεπιστημίων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 03 Σεπ 2011, 00:29 
Χωρίς σύνδεση
Regular Forumer
Άβαταρ μέλους

Εγγραφη: 17 Φεβ 2011, 15:17
Δημοσ.: 1136
AmpalosMathimatikos έγραψε:
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον
Οργανισµό του ιδρύµατος


Αυτό παίζει πολύ σε όλο το νομοσχέδιο

Τα όργανα του ιδρύµατος είναι:
α) το Συµβούλιο,
β) ο πρύτανης και
γ) η Σύγκλητος

Τις περισσότερες αρμοδιότητες φαίνεται ότι τις έχει το Συμβούλιο ακολουθεί ο Πρύτανης
και η Σύγκλητος μου φαίνεται ότι απλά θα υπάρχει για να υπάρχει και να συμφωνεί
Άρθρο8/10 : αρμοδιότητες Συμβουλίου
Άρθρο8/18 : αρμοδιότητες Πρύτανη
Άρθρο8/20 : αρμοδιότητες Συγκλήτου

_________________
Πρέπει να φανταστούμε τον Σίσυφο ευτυχισμένο.


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Με αφορμή την κρίση: Το μέλλον των Πανεπιστημίων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 03 Σεπ 2011, 01:58 
Χωρίς σύνδεση
Regular Forumer

Εγγραφη: 27 Μαρ 2006, 12:52
Δημοσ.: 398
Έχω την αίσθηση ότι πολλοί εδώ, στην απέλπιδα προσπάθεια να εστιάσουν στο δέντρο (των απειλούμενων διαγραφών), χάνουν το δάσος :

Κεφάλαιο Ζ' "ΣΠΟΥΔΕΣ" : Άρθρο 30 "Διάρθρωση των σπουδών"

"Οι σπουδές διαρθρώνονται μπλα μπλα μπλα"

"Ο πρώτος κύκλος μπλα μπλα μπλα κατ' ελάχιστο σε 180 πιστωτικές μονάδες"

μπλα μπλα μπλα

"Καθε ακαδημαϊκό έτος μπλα μπλα μπλα 60 πιστωτικές μονάδες"

"Ο δεύτερος κύκλος μπλα μπλα μπλα κατ' ελαχιστο σε 60 πιστωτικές μονάδες"

μπλα μπλα μπλα Μ.Δ.Σ.

Δηλαδή, με απλά Ελληνικά : Ένα Τμήμα που αποφασίζει να διατηρήσει 4ετή διάρκεια φοίτησης (κατ' ελάχιστο -sic-) θα μπορεί να απονέμει Μ.Δ.Σ.

Και η εύλογη απορία : Αν ένα Τμήμα δεν απονέμει Μ.Δ.Σ. μετά από 4ετή κύκλο σπουδών (που πλέον θα αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες), φερ ειπείν επειδή δε γουστάρει το infimum που βάζει ο νομοθέτης, γιατί να το επιλέξει ένας φοιτητής που μπορεί να αποκτήσει Μ.Δ.Σ., με ίδιας διάρκειας σπουδές, σε άλλο (ακόμα και ίδιου αντικειμένου) Τμήμα;


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Με αφορμή την κρίση: Το μέλλον των Πανεπιστημίων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 03 Σεπ 2011, 02:30 
Χωρίς σύνδεση
Regular Forumer

Εγγραφη: 27 Μαρ 2006, 12:52
Δημοσ.: 398
Και δύο πραγματάκια ακόμα για να κλείσουμε ευχάριστα την αποψινή βραδιά :

1 : Σύμφωνα με το Άρθρο 33, Παράγραφος 11 α, "Μετά το πέρας της κανονικής περιόδου φοίτησης μπλα μπλα μπλα μόνο εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος."

Άρα λοιπόν, αντί να κάνετε καταλήψεις, πορείες και ό,τι άλλο με πρόσχημα "τις κακές προθέσεις της κακιάς Υπουργού", θα ήταν καλύτερο να απαιτούσατε έναν Εσωτερικό Κανονισμό που θα διατυπώνει ξεκάθαρα αν υπάρχει supremum για την περάτωση των σπουδών, και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αυξηθεί. Ακόμα και αυτός ο νόμος-έκτρωμα αφήνει αυτό το περιθώριο - αν και δεν είμαι σίγουρος για το τί εννοεί ως "Οργανισμό κάθε ιδρύματος"...

2 : Σύμφωνα με το Άρθρο 38, Παράγραφος 5, "Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που αφορούν τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών." Εδώ, βάλτε και τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών γιατί δεν κατάλαβα να αναφέρεται σε άλλο άρθρο. Άρα ακόμα και ο κανονισμός των μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, χρήζει αναθεώρησης.

Πολύ δουλειά έπεσε ρε γαμώτο.


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Με αφορμή την κρίση: Το μέλλον των Πανεπιστημίων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 03 Σεπ 2011, 02:37 
Χωρίς σύνδεση
Regular Forumer

Εγγραφη: 27 Μαρ 2006, 12:52
Δημοσ.: 398
Έχει τρελό χαβαλέ η ανάγνωση του νόμου τελικά :

Άρθρο 5 : Οργανισμός, Παράγραφος 1 :

1. Με προεδρικό διάταγμα μπλα μπλα μπλα εγκρίνεται ο Οργανισμός κάθε ιδρύματος, ύστερα από πρόταση του πρύτανη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου και εκγρίνεται από το Συμβούλιο.

Δεν εκγρίνεται, ούτε εκκρίνεται, εκρήγνυται!


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Με αφορμή την κρίση: Το μέλλον των Πανεπιστημίων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 03 Σεπ 2011, 08:31 
Χωρίς σύνδεση
Regular Forumer

Εγγραφη: 12 Μαρ 2006, 22:43
Δημοσ.: 3629
Τοποθεσια: Αθήνα
Προς ioli_13:

Αυτό που φαίνεται είναι ότι όλοι οι φοιτητές της Σχολής (Θετικών Επιστημών για παράδειγμα) ακολουθούν στο πρώτο έτος το ίδιο Γενικό Πρόγραμμα Σπουδών και μετά αν κάποιος θέλει να γίνει μαθηματικός θα πρέπει να ακολουθήσει το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών. Το σημείο αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ουδέτερο (ούτε καλό ούτε κακό), χρειάζεται όμως καλή οργάνωση και σχεδιασμός για να πετύχει

Ένα άλλο σημείο που σκέφθηκα είναι σχετικά με τον ορισμό του Φοιτητή μερικής φοίτησης, που έχει ως απαίτηση αποδεδειγμένη εργασία 20 ωρών την εβδομάδα. Τι γίνεται στην περίπτωση που ο φοιτητής απολύεται και μετά από 1 χρόνο ξαναβρίσκει δουλειά;

_________________
Ευάγγελος Ράπτης


Κορυφή
 Προφίλ  
 
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Με αφορμή την κρίση: Το μέλλον των Πανεπιστημίων
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 03 Σεπ 2011, 08:37 
Χωρίς σύνδεση
Regular Forumer

Εγγραφη: 02 Ιούλ 2011, 20:13
Δημοσ.: 101
Κύριε Ράπτη τι πιστεύετε ότι θα γίνει με τα δύσκολα υποχρεωτικα που κανείς τα δίνει 4 και 5 φορές για να τα περάσει;


Κορυφή
 Προφίλ  
 
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση κατά  
Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 133 δημοσιεύσεις ]  Μετάβαση στην σελίδα Προηγούμενη  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Επόμενο

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]


Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group